Czy imie i nazwisko są jawne – nowa Opinia

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia autorstwa dr Piotra Sitniewskiego odnosząca się do odpowiedzi na pytanie – czy osoba fizyczna, ktora zawarła umowę z jednostką publiczną ma prawo żądać ochrony swojego imienia i nazwiska ze względu na prawo do prywatności.

Przyczyną opinii jest m.in. prawomocny wyrok WSA w Warszawie z 14.9.2018 r. (II Sa/Wa 235/18)  oraz wyrok NSA (I OSK I OSK 1482/18), w których orzeczono, że osoby fizyczne które zawarły umowy z Kancelarią Prezydenta korzystają z prawa do prywatności w w/w zakresie.

Opinia NIE JEST GLOSĄ DO w/w WYROKÓW. 

Treść opinii do pobrania TUTAJ