www.jawnoscsamorzadu.pl

Strona projektu badawczego – 619 jst objętych badaniem. Kierownik projektu : dr Piotr Sitniewski

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa od 1 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. realizowała projekt pod tytułem ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”. Przedmiotem badań było funkcjonowanie rad miast i rad powiatów z punktu widzenia zasady jawności ich działania. Badaniem objęte zostało 619 jednostek samorządu terytorialnego: wszystkie powiaty ziemskie i grodzkie (314), oraz gminy miejskie (305). Przeprowadzone zostały badania dwóch zasadniczych obszarów dla funkcjonowania zasady jawności: zawartość stron BIP, oraz treść statutów jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakończony raportem.