USA – zmiany w zakresie regulacji prawa do informacji w związku z realizacją idei Otwartych Rządów.

6 grudnia administracja Prezydenta Baracka Obamy zaproponowała podjęcie pięciu kroków w celu modernizacji regulacji w zakresie prawa do informacji. Są to:

  1. Budowa skonsolidowanego portalu pozwalającego na składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Stworzona zostanie grupa zadaniowa (FOIA Task Force) , która dokona przeglądu obecnych praktyk , zebrania uwag  i określenia najlepszej drogi do realizacji skonsolidowanego systemu.
  2. Ujednolicenie regulacji FOIA i praktyk dla agencji federalnych.
  3. Poprawa procesów regulujących FOIA
  4. Ustanowienie Komitetu Doradczego FOIA. Jego celem będzie wspieranie dialogu pomiędzy administracją a społecznością wysyłającą wnioski.
  5. Wprowadzenie systemu szkoleń z zakresu prawa do informacji. Przygotowanie systemu szkoleń elearningowych, i ich upowszechnienie wśród urzędników.

Więcej na ten temat:

http://www.freedominfo.org/2013/12/foia-reform-featured-new-u-s-ogp-action-plan/