Serbia

Europejski Trybunał Praw Człowieka poparł realizację prawa do dostępu do informacji przechowywanych przez organy publiczne, uznając, że Serbia łamała prawa człowieka grup poszukujących informacji publicznych. Europejski Trybunał Praw Człowieka 25 czerwca poparł argumenty organizacji pozarządowej z siedzibą w Belgradzie, Serbia, ,,Inicjatywa Młodzieży dla Praw Człowieka”. W dniu 29 listopada 2006 …r. grupa watchdog poprosiła agencję wywiadowczą Serbii o dostarczenia informacji na temat ile osób zostało poddane dozoru elektronicznego w 2005 roku. Rząd odmówił dostępu i nadal odmawia dostępu, niezależnie od prawomocnego orzeczenia komisarza ds. informacji, że informacje powinny być podane do publicznej wiadomości.

więcej:

http://www.freedominfo.org/2013/06/eu-human-rights-court-supports-right-to-access/