Monitoring wizyjny – zalecenia UODO

Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego.

Po 25 maja 2018 monitoring wizyjny można wprowadzić, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obejmować on może teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy. To jedyne przesłanki uzasadniające instalację kamer. Nie jest to natom

POniższy dokument do 15 lipca będzie konsultowany. – Będziemy prowadzić pogłębioną analizę, żeby podjąć odpowiedzialne działania – zapewnia prezes UODO. Każdy zainteresowany może zgłosić uwagi do dokumentu na adres: desiwm@uodo.gov.pl 

W tytule wiadomości należy wskazać hasło „Konsultacje Monitoring”.iast dozwolone w celu kontrolowania tego, czy i jak pracownicy wykonują pracę.

treść zaleceń do pobrania tutaj: zalecenia