Konsultacje

Na platformie konsultacje.gov.pl każdy obywatel może zabrać głos i skomentować całość lub konkretny fragment projektu. Inni zaś mogą zapoznać się ze zgłoszonymi uwagami. Aby skorzystać z portalu, należy skorzystać z profilu zaufanego lub zalogować się jako organizacja.- Jak twierdzi MAiC: ,,Konsultujemy ten projekt na bardzo wczesnym etapie czyli etapie projektu założeń, bo chcemy zebrać uwagi od wszystkich zainteresowanych stron i wykorzystać je przy ulepszaniu projektu. Ułatwi nam to rządowa platforma do konsultacji online czyliKONSULTACJE.GOV.PL – to nasz pierwszy projekt, do którego uwagi zbieramy na tej platformie. Więcej na ich temat tutaj:

https://mac.gov.pl/konsultacje/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-re-use