Jawność protokołu komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły.

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia autorstwa dr Piotra Sitniewskiego odnosząca się do odpowiedzi na pytanie – w jakim zakresie można ujawnić w trybie ustawy o dostępie do informacji protokół z komisji konkursowej.

Skan opinii: