Jawność operatu szacunkowego w procesie ustalania renty planistycznej.

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia autorstwa dr Piotra Sitniewskiego odnosząca się do odpowiedzi na pytanie –

  • Czy operat szacunkowy sporządzony na potrzeby postępowania dotyczącego wyliczenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w przypadku uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renta planistyczna) może być udostępniany w ramach dostępu do informacji publicznej?”
  • Postępowanie dotyczy prywatnych osób, jednak pieniądze uzyskiwane od nich stanowią dochód gminy. Ponadto, należy pamiętać, że po udostępnieniu takiego operatu (oczywiście po zanonimizowaniu) osoba, która uzyskała taką informację jest w stanie na podstawie zawartych w nim informacji sama wyliczyć ile wynosi taka opłata.

Moim zdaniem: operat szacunkowy sporządzony na potrzeby ustalenia wysokości renty planistycznej, nie może być udostępniany w ramach dostępu do informacji publicznej ze względu na jego treść, gdyż odnosi się do sfery prywatności osób trzecich, i te obszary podlegają ochronie prawnej. W związku z tym powinno się wydać decyzję administracyjną o odmowie z powołaniem się na prawo do prywatności.

całość Opinii  do pobrania tutaj