I raport nt. wdrażania Programu otwierania danych publicznych

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało I raport z wdrażania rządowego Programu otwierania danych publicznych (wersja przedłożona Radzie Ministrów).

Dokument powstał na podstawie danych z ministerstw i Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczy okresu od 21 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r. Zawiera informacje nt. działań podejmowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji jako Koordynatora wdrażania Programu, resorty i GUS w związku ze wskazanymi w Programie strategicznymi zadaniami na lata 2016-2020. Pokazuje m.in. efekty ww. działań,  poprawę statystyk na danepubliczne.gov.pl, ale również bariery w otwieraniu danych.

Zdaniem MC raport powinien skłonić do szerszej dyskusji o możliwych i pożądanych scenariuszach otwierania danych publicznych w Polsce.

Poniżej raport wraz z „Informacją z inwentaryzacji danych publicznych (w ramach SIST)”.

raport

inwentaryzacja danych zal nr 1

raport SIST    zal nr 2cz 1      zał nr 2 cz 2