I Prezes SN wycofała wniosek z TK

Zgodnie z przewidywaniami, I Prezes SN wycofała w dniu 12 kwietnia 2017 r,  wniosek z TK, w/s zbadania zgodności z Konstytucją całego szeregu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Treść pisma procesowego o wycofaniu wniosku – tutaj. Wycofanie wniosku wiąże TK.

Treść wniosku (sygn. Sk 58/13) – tutaj