Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości – ETS 17 października stwierdził, że Rada Unii Europejskiej nie może zachować w tajemnicy tożsamości państw członkowskich składających wnioski w ramach negocjacji w zakresie prawodawstwa UE . (treść wyroku z jęz. polskim)

Jest to znaczące zwycięstwo przejrzystości i demokracji uczestniczącej”, powiedział Helen Darbishire, dyrektor wykonawczy Access Info Europe zwycięski powód w tej sprawie (www.access-info.org ).

Ostateczne orzeczenie tym samym dyskredytuje dotychczasową politykę  Rady UE w zakresie utajniania nazw państw członkowskich składających swoje poprawki w procesie legislacyjnym. Decyzja ETS odrzuca trzy argumenty podniesione w odwołaniu i popiera argumentację decyzji przez Sąd w marcu 2011 roku (pobierz w jęz. polskim tutaj). (zobacz również poprzedni raport FreedomInfo.org  na ten temat). Sąd odrzucił argumentację Rady UE uznając ją za bezskuteczną. Zdaniem Helen Darishire, jeśli Rada w odpowiednim zakresie zastosuje zasadę jawności i jej zakres wynikające z tego wyroku, powinno to zagwarantować właściwy poziom przejrzystości procesu legislacyjnego, jak ma to miejsce w krajach członkowskich UE. Rada UE została obciążona kosztami procesu.