Dostęp do informacji jako prawo człowieka. Kolejny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka:.

Tłumaczenie wyroku zapadłego w dniu 25 czerwca 2013 r. przed ETPC w sprawie Młodzieżowa Inicjatywa na Rzecz Praw Człowieka przeciwko Serbii.

Trybunał potwierdził, że dostęp do informacji publicznej jest prawem człowieka określonym w art 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Tekst wyroku tłumaczenie w j. polskim:

http://informacjapubliczna.org.pl/wwwdane/files/pl_case_of_youth_initiative_for_human_rights_v_k09y._serbia_%282%29.pdf