Carter Center – narzędzie do oceny wykonywania prawa do informacji

Carter Center (www.cartercenter.org ) zaprezentowała narzędzie do oceny wykonania prawa dostępu do informacji . Celem narzędzia jest wzmocnienie realizacji prawa do informacji publicznej. Narzędzie obejmuje 65 pytań, a wyniki są wyświetlana w kolorach czerwonym żółtym i zielonym. Celem jest udzielenie wsparcia w celu udoskonalenia i wspierania rozwoju prawa do informacji. Mechanizm został przetestowany w jedenastu krajach. Etap I obejmował: Bangladesz , Meksyk i RPA ; w fazie II dołączyło Chile, Indonezja, Szkocja i Ugandy. III fazy pilota została zakończona w kwietniu 2014 roku. Naukowcy w Gruzji, Gwatemali, Jordanii i USA zastosowali narzędzie wraz z poprzednimi siedmioma krajami ( w sumie 11 krajów w końcowej fazie pilotażowej).

Dokładny opis narzędzia wraz z wykazem pytań możesz zobaczyć tu: