Wniosek mailem ? TAK !

NSA w wyroku z dnia 19 maja 2017 r. (I OSK 2292/15)  rozpatrywał kasację do wyroku WSA w Poznaniu z dnia 30.04.2015 r. (IV SAB/Po 30/15) . NSA uznał kasację za częściowo zasadną. Jednocześnie NSA poczynił bardzo ważne ustalenia odnośnie możliwości i skuteczności złożenia wniosku […]

Wszystkie umowy są Informacją publiczną!

WSA w Warszawie w dniu 30 maja 2017 r. (sygn. II SAB/Wa 10/17) rozpatrywał skargę na I Prezesa Sn w zakresie min. żądania udostępnienia ,,w zakresie kopii wszystkich umów zawartych przez Sąd Najwyższy w sierpniu 2016 roku po dokonaniu “zasłonięcia” w zakresie adresu zamieszkania oraz […]