Pytać może każdy – NSA pozbawia wątpliwości.

NSA w wyroku z dnia 18.11.2016 r. (sygn. I OSK 1746/16),,Niezasadny jest również zarzut naruszenia przepisu art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 u.d.p. poprzez przyjęcie, że przepisy te wyposażają w prawo dostępu do informacji publicznej również stowarzyszenia, a nie wyłącznie […]

UDIP a ustawa lustracyjna.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 27.10.2016 r. (sygn. II SAB/Sz 123/16) kontrolował proces realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: ,,współpracy osoby pełniącej funkcję dziekana Wydział z organami bezpieczeństwa państwa i przekazywania informacji tymże organom o swoich współpracownikach”. WSA stwierdził: ,,Ustawami regulującymi […]

Materiały szkoleniowe jako informacja publiczna.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 29.09.2016 r. (sygn. II SAB/Sz 98/16) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w którym wnioskodawca żądał udostępnienia ,,materiałów szkoleniowych, przygotowanych przez zleceniobiorcę lub wykonawcę w związku z wykonaniem następujących umów, zawartych przez Miasto”. WSA w Szczecinie stwierdził: ,,Materiały […]