Orzeczenie dyscyplinarne Izby Komorniczej

NSA w wyroku z dnia 15 września 2016 r., (I OSK 343/15) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 29.10.2014 r. (sygn. II SAB/Rz 63/14) . Wnioskodawca wystąpił do samorządu komorników o ujawnienie ,,wszystkich orzeczeń wydawanych w ramach postępowań dyscyplinarnych w latach […]

Jawność pytań z sesji.

Czy powinny być jawne pytania w egzaminach pisemnych na uniwersytecie publicznym w danej sesji na danym wydziale? W sprawie tej kontroli dokonywał WSA w Szczecinie wyrok z dnia 29.09.2016 r. sygn. II SAB/Sz 82/16.  Wprawdzie Sąd się nie wypowiedział co do istoty  – czy to […]

Dokument wewnętrzny -analiza

„DOKUMENT WEWNĘTRZNY” KRYTYCZNA ANALIZA ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE OKREŚLANIA NIEDOSTĘPNEJ „SFERY WEWNĘTRZNEJ” W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI. Autorem analizy jest Szymon Ossowski – Sieć Obywatelska Watchdog. Z treścią analizy można zapoznać się pod linkiem tutaj.

Jawność w Turcji

Gürkan Tatar jest autorem krótkiego opracowania dotyczącego prawnych regulacji jawności w Turcji. Tekst pochodzi ze strony www.informacjapubliczna.org Link do artykułu tutaj . Tłumaczenie wolontariuszka Marta Czarnecka