Wyrok karny z art. 23 Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej pomagało jednemu z mieszkańców południowej Polski w realizacji prawa do informacji, które zakończyło się wyrokiem karnym z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Postępowania rozpoczęło się 2 lutego 2005 r. od złożenia wniosku ustnego o udostępnienie informacji publicznej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) odmówił udostępnienia żądanej informacji. Wnioskodawca złożył zatem wniosek pisemny o udostępnienie żądanych informacji. Ostatecznie informacje zostały udostępnione  dopiero 20 lutego 2007 r.

więcej >>>