Urugwaj. Historia zmian w FOI.

W tym roku urugwajski FOI akt został zreformowany, jednak droga do reformy nie była łatwa. Dochodziło do różnych zmagań pomiędzy senatorami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, oraz urzędowym organem zajmującym się sprawami kontroli informacji publicznej.

W sierpniu tego roku rząd zaproponował reformę ustawy o swobodzie informacji w ramach ustawy o odpowiedzialności i wykonanie budżetu, reformę która zawierała następujące elementy: stworzenie nowego wykluczenia prawa do informacji w związku z trwającym procesem decyzyjnym, tym samym możliwość zadeklarowania informacji jako zastrzeżonej w chwili złożenia wniosku.

Rzecznik Praw Obywatelskich opowiedziała się przeciwko reformie proponowanej przez Rząd. Mimo tej deklaracji, reforma została włączona do prac parlamentarnych. Ostatecznie reforma została zablokowana, i usunięta z planów prac parlamentarnych.  Niektórzy jednak przedstawiciele rządu byli tak zdeterminowani wprowadzeniem tych zmian, że umieścili sprawę do rozważenia w planie prac Komisji Edukacji i Kultury Senatu. W obliczu tego faktu, Rada Doradcza w zakresie dostępu do informacji publicznej postanowiła przedstawić alternatywny tekst, którego celem jest stworzenie  przejrzystych procedur. Tekst został przekazany do komisji parlamentarnej, a stamtąd na posiedzenie plenarne Senatu. Został przegłosowany jednogłośnie.  Walka była ciężka, i nawet jeśli niektórzy z rządu uważają, że” społeczeństwo obywatelskie Urugwaju nie jest wystarczająco dojrzałe, aby mieć foi akt ” lub , że niektórzy ludzie ” nadużywają ” tego prawa, jesteśmy pewni, że nie mają racji. Skutecznym sposobem dla uzyskania poprawy w zakresie prawa do informacji publicznej, jest zorganizowanie publicznej debaty z udziałem przedstawicieli rządu, opozycji, społeczeństwa obywatelskiego, uczelni wyższych i międzynarodowych ekspertów  w tym zakresie.