Słowenia

Słoweńskie Zgromadzenie Narodowe w dniu 24 marca zatwierdziło rozszerzenie stosowania Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej również wobec jednostek prywatnych wykonujących zadania publiczne.

Ponadto instytucje publiczne i inne podmioty zobowiązane do przekazywania informacji w sektorze publicznym, będą musiał publikować dane na temat wszystkich swoich umów, które będą zbierane centralnie publikowane na wspólnym portalu.

Źródło: http://www.freedominfo.org/2014/03/slovenia-assembly-approves-amendments-foi-act/