Podlaskie. Bez prawa do proponowania?!

Tylko w ok. 11% przebadanych przez nas gmin i miast statuty przewidują możliwość zgłaszania projektów uchwał przez mieszkańców – zauważa Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego. – Tej jesieni chcielibyśmy zainicjować radykalną zmianę. Chętnych zapraszamy do współpracy. Inicjatywa mieszkańców musi być standardem!

Więcej informacji oraz źródło >>>