1. czesc 1 ODFORMALIZOWANIE
 2. czesc 2 podmioty obowiązane
 3. czesc 3 CZYM JEST INF PUBLICZNA
 4. czesc 4 ZASADY KARDYNALNE
 5. czesc 5 ODMOWA DOSTĘPU OGÓLNIE i ANONIMIZACJA
 6. czesc 6 ODMOWA DOSTĘPU -PRZETWORZENIE
 7. czesc 7 ODMOWA DOSTĘPU — PRYWATNOŚĆ
 8. czesc 8 ODMOWA DOSTĘPU przesłanki — TAJ PRZEDSIĘBIORCY
 9. czesc 9 ODMOWA DOSTĘPU — INNE I umorzenie
 10. czesc 10 ODMOWA DOSTĘPU procedura
 11. czesc 11 SĄDOWA KONTROLA
 12. czesc 12 NADUŻYWANIE TRYBU U.D.I.P.

WZORY PISM

WZÓR-NR-1-wezwanie-do-uzupełnienia-braków-formalnych-zidentyfikowanie….

WZÓR-NR-2-wezwanie-do-uzupełnienia-braków-formalnych-podpisanie

WZÓR-NR-3-wezwanie-do-uzupełnienia-braków-formalnych-reprezentacja-oso…

WZÓR-NR-4-pełnomocnictwo-do-złożenia-wniosku-w-imieniu-osoby-fizycznej

WZÓR-NR-5-Poinformowanie-że-złożony-wniosek-nie-obejmuje-informacji-pu…

WZÓR-NR-6-prośba-o-wyjaśnienie-trybu-zapytania

WZÓR-NR-7-Notatka-służbowa-z-przyjęcia-TELEFONICZNEGO-wniosku-o-udostępn…

WZÓR-NR-8-prośba-o-wyjaśnienie-treści-wniosku (1)

WZÓR-NR-9-powiadomienie-o-wyznaczeniu-nowego-terminu

WZÓR-NR-10-powiadomienie-o-wysokości-kosztów

WZÓR-NR-11-Poinformowanie-że-informacje-zostały-już-wcześniej-udzielon…

WZÓR-NR-12-Poinformowanie-że-informacje-są-na-stronie-BIP

WZÓR-NR-13-wezwanie-do-uzupełnienia-braków-formalnych-wniosku-o-ponowne-…

WZÓR-NR-14-Wezwanie-do-sprecyzowania-zakresu-wniosku

WZÓR-NR-15-Poinformowanie-że-pierwszeństwo-mają-przepisy-szczegolne

WZÓR-NR-16-Poinformowanie-że-NIE-POSIADA-SIĘ-INFORMACJI

WZÓR-NR-17-Poinformowanie-że-NIE-JEST-PODMIOTEM-OBOWIĄZANYM

WZÓR-NR-18-decyzja-ODMOWA-PRYWATNOŚC

WZÓR-NR-19-decyzja-ODMOWA-TAJ.-PRZEDSIEBIORCY

WZÓR-NR-20-decyzja-ODMOWA-PRZETWORZENIE

WZÓR-NR-22-wezwanie do wykazania szczególnej istotności przetworzenia