Opinia fundacji JAWNOŚĆ.PL – jawnośc obrad KRS …

Fundacja JAWNOSC.PL zamieszcza opinię autorstwa dr Piotra Sitniewskiego na temat JAWNOŚCI POSIEDZEŃ ZESPOŁÓW KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA PRZESŁUCHUJĄCYCH KANDYDATÓW DO SĄDU NAJWYZSZEGO.

Sporządzenie opinii jest odpowiedzią na liczne pojawiające się w tym zakresie pytania, kierowane w ostatnich kilku dniach bezppośrednio do fundacji.

Całośc opinii do pobrania tutaj :

EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image
EPSON MFP image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie opinii: 

,,Reasumując, jawność funkcjonowania zespołów KRS wysłuchujących kandydatów do Sądu Najwyższego jest zapewniona w następującym zakresie:

  1. Nie istnieje prawny obowiązek odbywania posiedzeń zespołów w sposób jawny, tzn. zapewniający każdemu zainteresowanemu możliwość uczestniczenia w posiedzeniu. Jednak obowiązujące przepisy tego nie zakazują, co jednak należy traktować jako możliwość, nie realizację prawnego obowiązku, gdyż takowy nie istnieje.
  2. Nie istnieje prawny obowiązek zapewnienia transmisji z posiedzenia zespołu, chodź rozwiązanie tego typu rekomenduję jako właściwe i społecznie oczekiwane. Brak prawnie określonego obowiązku z tym zakresie nie pozbawia KRS możliwości zapewnienia transmisji z posiedzenia zespołu, na wzór obowiązku prawnego transmisji jaki obowiązuje wobec plenarnych posiedzeń KRS (art. 20 ust. 1 ustawy o KRS). Istniejące technicznie możliwości dają możliwości zapewnienia ochrony danych wrażliwych.
  3. Protokoły z posiedzeń zespołów stanowią informację publiczną. Nawet jeżeli jakaś ich część zawiera dane chronione, mogą być przedmiotem trybu wnioskowego.
  4. Protokoły z posiedzeń zespołów są objęte obowiązkiem publikacji w BIP, niezwłocznie po ich utrwaleniu.
  5. W razie braku zamieszczenia na BIP protokołów z posiedzeń zespołów, każdy może w trybie wnioskowym złożyć wniosek o ich udostępnienie. Po uzyskaniu protokołów każdy może swobodnie nimi dysponować, w myśl konstytucyjnej zasady wolności rozpowszechniania informacji określonej w art. 54 ust. 1 Konstytucji R.P.”.