Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem pocztą najnowszą książkę autorstwa prowadzącego dr Piotra Sitniewskiego p.t.: ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism”. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zapisywania się, byśmy mogli jak najszybciej dosłać Państwu książkę.  Spis treści książki. 

do pobrania KARTA INFORMACYJNA 4.12.2020

do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa 4.12.2020

do pobrania PROGRAM SZKOLENIA UDIP w gedezji 4 12 2020

  • Szkolenie skierowane do osób zajmujących w swojej jednostce zagaospodarowaniem przestrzennym, i szeroko rozumianą geodezją i kartografią. W tym kontekście zostaną omówione podstawowe zasady dostępu do informacji publicznych
    Brak części w tej sekcji

User Avatar

dr hab. Piotr Sitniewski
Opis doświadczenia prowadzącego szkolenia dr hab. Piotra Sitniewskiego. 1). Autor monografii habilitacyjnej ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego" C.H. Beck 2020 r. Stopień dr hab. uzyskany 25.09.2020 r. 2). Autor monografii ,,Odmowa dostępu do informacji publicznej” Wolters Kluwer listopad 2020 r. 3). Autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism” Wolters Kluwer luty 2020 r. (wyd. 3) oraz 2016 r. (wyd. 2) 4). Autor komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego C.H. Beck 2017 r. 5). Autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” Wolters Kluwer 2014 r. 6). Autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, rozprawa doktorska nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego, 7). autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011 r.), 8). W latach 2004 – 2008 członek pozaetatowy SKO w Białymstoku, 9). Prowadzi stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego, 10). Kierownik projektu i prowadzący stronę projektową www.jawnoscsamorzadu.pl finansowanego z funduszy norweskich 11). Bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Od 2014 r. przeprowadzone prawie 670 szkoleń z tej tematyki w całej Polsce - ponad 15.000 uczestników. 12). Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 01.01. 2008-16.10 2012. www.pka.edu.pl Obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Opis kursu

  • Czas trwania : 6 hour
  • Liczba słuchaczy : 40
  • Zarejestrowano : 0
  • Podejmij ponownie kurs : 0
Cena :
450.00 zł