Amicus Curiae złożona do TK

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu złożyła do Trybunału Konstytucyjnego opinię Przyjaciela Sądu dotyczącą wniosku przekazanego do TK przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (sygn. akt K 58/13).