Kogo pytamy? Urząd czy Burmistrza??

WSA w Łodzi  w wyroku z dnia 10.10.2018 r. (II SAB/Łd  105/18) kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w ramach którego wnioskodawca zwrcił się dro meilową do Burmistrza o udostępnienie okeślonych dokumentów. Wniosek został skierowany dp Urzędu Miasta. WSA w wyroku stwierdził, aczkolwiek rzecz oczywista, niemniej […]