Jawność nagród – c.d.

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 3 sierpnia 2016 r. (sygn. IV SA/Po 477/16) ,mimo, iż uchylił kasacyjną decyzję SKO wobec decyzji Prezydenta odmawiającej ujawnienia wysokości nagród wszystkich pracowników urzędu, potwierdza, iż sposób argumentacji Prezydenta Miasta co do zasady był właściwy. W wyroku czytamy: […]

RADNY a przetworzenie. Ważny wyrok NSA !!

NSA w wyroku z dnia 6 września 2016 r. (sygn. I OSK 660/16) zajmował się statusem radnego z punktu widzenia dostępu d informacji przetworzonej. NSA uchylił wyrok WSA we Wrocławiu (link), oraz poprzedzające go decyzje I i II instancji (Burmistrza Miasta Kamienna Góra i SKO […]